Bejegyzések

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A www.kozlekedesiugyvedek.hu honlap üzemeletetője, egyben adatkezelő: dr. Sándor Bernadette Ügyvédi Iroda

A dr. Sándor Bernadette Ügyvédi Iroda adatai:

Székhely: 2510 Dorog, Bécsi út 76.

Postai cím: 2511 Dorog, Pf.: 133.

képviselők: dr. Sándor Bernadette és dr. Erberling Bálint

mail: iroda@kozlekedesiugyvedek.hu

tel: +36 33 431 758

Jelen tájékoztató a dr. Sándor Bernadette Ügyvédi Iroda által üzemeltetett www.kozlekedesiugyvedek.hu honlapon, valamint ügyvédi tevékenysége során történő adatkezelésekkel kapcsolatos, az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendelete (a továbbiakban: GDPR) szerinti összefoglaló tájékoztató.

Felhasználó jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módon.

Önkéntes hozzájárulás

A Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Kezelt adatok

Kapcsolatfelvétel és ajánlatkérés során megadott adatok

A Honlapon keresztül történő megkeresés során a Felhasználó az adott űrlapon feltüntetett személyes adatait adja meg. A Felhasználó által megadott e-mail cím elsősorban az Felhasználó azonosítását és a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

Technikai adatok, cookie

Az honlapot böngésző érintett számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa.

Adatkezelés célja és jogalapja

Az Iroda a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az ajánlatkérések teljesítése, kapcsolattartás érdekében tárolja és kezeli.

Az Ügyvédi Iroda a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

A Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely esetben Adatkezelő a rendszerből törli az Felhasználó valamennyi személyes adatát.

Érintett jogai

A felhasználó az Ügyvédi Irodától bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésére vonatkozóan. A felhasználó kérelmére az adatkezelő ad tájékoztatást a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő fenti elérhetőségein keresztül kérhető. 

A felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, illetve zárolását. A felhasználót adatainak kezelésével összefüggésben jogorvoslatként megilleti a tiltakozási jog, a bírósági jogérvényesítés, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetősége.

Felhasználó jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja. 

Adtakezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a honlapot használó Felhasználók honlapján keresztül történő előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa.

Adtakezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének időpontja: 2019. január 2.

dr. Sándor Berndatte Ügyvédi Iroda

Kapcsolat

DR. SÁNDOR BERNADETTE ÜGYVÉDI IRODA

Cím: H-2510 Dorog, Bécsi út 76.
Posta: 2511 Dorog, Pf.: 133.
Tel.: +36-33-431-758
iroda@kozlekedesiugyvedek.hu

 

Ezt a honlapot a Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett dr. Sándor Bernadette Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.

Adatkezelési Tájékoztató

Jogszabályi kötelezettség alapján tájékoztatjuk, hogy a Panasztörvény szerinti bejelentéseket a MÜK rendszerén keresztül tehetik meg: www.muk.hu