A jogszabály várhatóan 2023. év elején lép hatályba és átalakítja az eddig megszokott – és talán  ma már elavultnak mondható – papíralapú eljárást, amit az elektronikus eljárás vált fel, és az ingatlanokkal kapcsolatos szerződések körében megjelennek az elektronikus okiratok is.

2023. évtől az ingatlan-nyilvántartás eljárás elektronikus eljárás lesz, a papír alapú okiratok és szerződések mellett már megjelennek az elektronikus okiratok is. Az új jogszabály alapján lehetőség lesz arra is, hogy az eljáró ügyvéd digitális aláírással, online hitelesítéssel ellátva, elektronikus okiratként készítse el a szerződést, és ezt követően online nyújtsa be az illetékes kormányhivatal földhivatali osztálya részére.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásokban továbbra is kötelező lesz a jogi képviselet, az okiratokat ügyvéd közreműködésével, és ügyvéd ellenjegyzésével ellátva, a megfelelő elektronikus formátumban, speciális online felületen lehet majd benyújtani az ingatlan-nyilvántartás rendszerébe. Új és speciális szabály, hogy az ingatlan-nyilvántartási ügyekben nem minden ügyvéd járhat majd el alanyi jogon. Az új törvény szerint az ügyvédek számára az ingatlan-nyilvántartási ügyekben történő eljárás külön képesítést, magasabb összegű felelősségbiztosítást, egy további kamarai nyilvántartásba történő bejegyzést igényel majd.

Az elektronikus eljárások Magyarországon nem új keletűek, az ügyvédi kar a bíróságokkal (polgári peres eljárások, büntetőügyek, cégeljárás), nyomozóhatóságokkal, ügyészségekkel, hatóságokkal jó ideje elektronikusan kommunikál, és az elektronikus okirat is lassan megszokott okirati formának mondható.

Korábbi cikkükben már beszámoltunk arról, hogy már ma is érvényes az az okirat, amit a fél például Skype videotelefon útján ír alá ügyvéd előtt a megfelelő azonosítás és protokoll mellett. Az új törvény további hatékony, és eljárást gyorsító szabályt tartalmaz, amikor lehetőséget biztosít arra is, hogy az elektronikus okiratot az ügyfélkapuval rendelkező állampolgárok számára ingyenesen elérhető azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatással (AVDH)  hitelesítve, elektronikusan, az interneten keresztül, tulajdonképpen bárhol aláírhatja.