A büntetőeljárás terheltje a védekezés során két út közül választhat. A döntés mindig egyedi, az ügy bizonyítékainak ismeretében kell, hogy szülessen. Ha az ügyészség vádat emel, a bíróság előkészítő ülést tart. Az előkészítő ülés a tárgyalás előkészítése érdekében tartott nyilvános ülés, amelyen a vádlott és a védő a tárgyalást megelőzően kifejtheti a váddal kapcsolatos álláspontját és közreműködhet a büntetőeljárás további menetének alakításában.

A KÉT ÚT

1./ Eljárás a bűnösség beismerése esetén: Ha a vádlott a bűnösségét beismeri, és a beismeréssel érintett körben a tárgyaláshoz való jogáról lemond, a bíróság e tény, az eljárás ügyiratai, valamint a vádlott kihallgatása alapján vizsgálja meg, hogy a vádlott bűnösséget beismerő nyilatkozatát elfogadja-e. Ha a meghatározott feltételek fennállnak, a bíróság a vádlott bűnösséget beismerő nyilatkozatát végzésével elfogadja és akár ezen a napon ítéletet hozhat.

2./ A másik út a bűnösség be nem ismerése: Ha a vádlott a bűnösségét az előkészítő ülésen nem ismerte be, úgy a védővel előadhatja a védekezés alapjául szolgáló tényeket és ezek bizonyítékait, valamint bizonyítás lefolytatására és egyéb eljárási cselekményekre vonatkozó indítványt, továbbá a bizonyíték kirekesztésére vonatkozó indítványt terjeszthet elő. A fenti nyilatkozatot és indítványok után a bíróság a tárgyalást nyomban kitűzheti, vagy akár meg is tarthatja.