A JÁRMŰVEZETÉSTŐL VALÓ ELTILTÁS EGY TAGÁLLAMBAN AZ UNIO TELJES TERÜLETÉN LEGYEN ÉRVÉNYES – ÁLL AZ EURÓPAI PARLAMANT MAI NAPON ELFOGADOTT ÁLLÁSPONTJÁBAN

Akit magyar hatóságok eltiltanak a járművezetéstől, azok a területi hatály miatt Magyarország területén nem vezethetnek, ugyanakkor külföldön ennek nem lenne akadálya. Más kérdés, hogy a vezetői engedély eltiltás miatti okmányirodai  leadása azt eredményezi, hogy az adott személy külföldön egy közúti igazoltatásnál nem tudná felmutatni a jogosítványát.

Akit egy tagállamban eltiltanak a vezetéstől, az más tagállamokban se vezethessen! – Új uniós szabályok a láthatáron – szavazott az EP címmel jelent meg ma cikk a jogiforum.hu oldalon.

A cikk szerint a képviselők bővítenék a súlyos közlekedési szabálysértések listáját is, és egyértelmű határidőket vezetnének be a vezetéstől való eltiltásról szóló határozatok végrehajtására.

A jelenleg érvényes szabályok szerint, ha egy járművezető egy közlekedési szabálysértés miatt elveszíti a jogosítványát egy másik uniós országban, mint amelyik a jogosítványát kiállította, a legtöbb esetben a szankció csak abban az országban alkalmazandó, ahol a jogsértést elkövették, és az EU többi részén nem jár korlátozással.

Annak biztosítása érdekében, hogy a külföldi illetőségű személy vezetői engedélyének felfüggesztését, korlátozását vagy visszavonását valamennyi uniós országban alkalmazzák, az új szabályok előírnák, hogy az erről szóló határozatot továbbítani kell a vezetői engedélyt kiállító uniós országnak.

Veszélyes szabálysértések

A képviselők azt javasolják, hogy az érvényes jogosítvány nélküli vezetést vegyék fel a súlyos közlekedési szabálysértésekpéldául az ittas vezetés vagy a halálos közúti balesetek okozása – listájára, amelyek maguk után vonják az uniós országok közötti információcserét a vezetésről való eltiltásról. A sebességkorlátozás 50 km/h sebességgel történő meghaladása szintén az egyik súlyos közlekedési szabálysértés, amely a vezetéstől való eltiltáshoz vezethet. A képviselők a lakóövezetekre alacsonyabb sebességkorlátozást állapítanának meg, ami azt jelenti, hogy az ilyen utakon a megengedett sebességhatár 30 km/h sebességgel való túllépése a jogosítvány elvesztését vagy felfüggesztését vonhatná maga után.

Határidők

A Parlament azt is javasolja, hogy az uniós országoknak tíz munkanapos határidőt szabjanak meg arra, hogy tájékoztassák egymást a járművezetők jogosítványtól való megfosztásáról szóló határozatokról, 15 munkanapos határidőt pedig annak eldöntésére, hogy a gépjárművezetéstől való eltiltás alkalmazandó-e az egész EU-ban. Az érintett járművezetőt hét munkanapon belül tájékoztatni kellene a végleges döntésről.

A következő lépések

A javaslattal kapcsolatban a Parlament 372 szavazattal 220 ellenében, 43 tartózkodás mellett fogadta el álláspontját. A Parlament ezzel lezárta az első olvasatot, és mivel a Tanács még nem fogadta el saját tárgyalási álláspontját a tervezetről, ezért a 2024 júniusában megválasztandó új Parlament folytatja majd a munkát a jogszabályon.

Háttér

A járművezetéstől való eltiltásra vonatkozó szabályok a Bizottság által 2023 márciusában előterjesztett közlekedésbiztonsági csomag részét képezik. A csomag a közlekedési szabálysértésekről szóló, határokon átnyúló információcserére vonatkozó szabályokat is tartalmaz, amelyek végleges formájáról jelenleg is folynak a tárgyalások a Tanáccsal. A csomag célja, hogy javítsa a közúti közlekedés valamennyi résztvevőjének biztonságát, és hogy 2050-re a közúti balesetek halálos áldozatainak száma a lehető legközelebb kerüljön a nullához („zéró jövőkép”).

forrás: https://www.jogiforum.hu/hir/2024/02/06/akit-egy-tagallamban-eltiltanak-a-vezetestol-az-mas-tagallamokban-se-vezethessen-uj-unios-szabalyok-a-lathataron-szavazott-az-ep/