A kényszerintézkedések a személyi szabadságot és a vagyont érinthetik. Olvassa tovább a részleteket…

A kényszerintézkedések a személyi szabadságot és a vagyont érinthetik.
A SZEMÉLYI SZABADSÁGOT ÉRINTŐ KÉNYSZERINTÉZKEDÉSEK:
az őrizet,
a távoltartás,
a bűnügyi felügyelet,
a letartóztatás
és az előzetes kényszergyógykezelés.

VAGYONT ÉRINTŐ KÉNYSZERINTÉZKEDÉSEK: a kutatás, a motozás, a lefoglalás, a zár alá vétel és az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele.

A felsorolt kényszerintézkedések alapvető jogokat korlátoznak, vagy épp vonnak el, ezért a jogszabály szigorú alapelveket (szükségesség, arányosság) és részletes feltételeket állít fel az alkalmazukhoz. Ezen alapelveket és feltételeket a hatóságoknak minden esetben vizsgálnia kell.

A letartóztatás a terhelt személyi szabadságának bírói elvonása a jogerős ügydöntő határozat meghozatala előtt. A bűnügyi felügyelet a terhelt szabad mozgáshoz és a lakóhely, illetve a tartózkodási hely szabad megválasztásához való jogát korlátozza. A távoltartás a terhelt szabad kapcsolattartását, és ennek érdekében a terhelt szabad mozgáshoz és a lakóhely, illetve a tartózkodási hely szabad megválasztásához való jogát korlátozza. Az őrizet a terhelt, illetve a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy személyi szabadságának átmeneti elvonása.