A 879. §-ból álló új büntetőeljárási kódex az eljárások gyorsítása mellett jelentős újításokat vezetett be, ami a nyomozóhatóságtól, ügyészségtől, bíróságoktól, terheltektől és védőktől merőben új szemléletmódot követel meg.

Az eljárások gyorsítását célzó új intézmény többek között az EGYEZSÉG megkötésének lehetősége, amikor a terhelt az ügyészséggel megállapodást köthet a bűnösség beismeréséről és ennek következményeiről. Abban az esetben, amennyiben ezt az egyezséget a bíróság jóváhagyja, úgy a büntetőeljárás lezárul. Ez az új intézmény több államban már jól működik és kétségkívül gyorsítja az eljárást.

Változtak a terhelt vonatkozásában alkalmazható kényszerintézkedések szabályai. Az új kódex az előzetes latartóztatás helyett a letartóztatás intézményét vezette be és távoltartás, valamint bűnügyi felügyelet néven tartalmaz új intézkedéseket. Az új kódex a bírósági eljárási szakaszt is átalakította, így komoly szerepet szán az elsőfokú előkészítő ülésnek, a tárgyalás érdemi előkészítésének. Ennek az a célja, hogy a perbeli bizonyítás tervezhető legyen, ne kelljen olyanra bizonyítást folyatni, ami mind az ügyészség, mind a védelem által (el)ismert tény. Változtak a bíróság elé állítás szabályai és új elnevezést és szabályokat kapott a tárgyalás mellőzése is, ami az új kódexben büntetővégzés néven szerepel.