Minőségi és hatékony jogi szolgáltatást nyújtunk

– BÜNTETŐELJÁRÁSBAN VÉDŐKÉNT ÉS SÉRTETTI KÉPVISELŐKÉNT
– védőként közlekedési bűncselekményeknél a büntetőeljárásban
– jogi képviselőként kárrendezési eljárásban

Minőségi és hatékony jogi szolgáltatást nyújtunk

– BÜNTETŐELJÁRÁSBAN VÉDŐKÉNT ÉS SÉRTETTI KÉPVISELŐKÉNT
– védőként közlekedési bűncselekményeknél a büntetőeljárásban
– jogi képviselőként kárrendezési eljárásban

Szakterületeink

KÖZÚTI BALESET OKOZÁSA

Gépi meghajtású jármű beindításával a jármű vezetője – bármennyire is hihetetlen – potenciális bűnelkövető. Büntető Törvénykönyvünk a közlekedési baleset okozását – amennyiben KRESZ szabályszegés áll fenn a járművet vezető oldalán és a balesettel okozott sérülés gyógytartama a 8 napot meghaladja – büntetőjogi kategóriának tekinti és a jogszabály az elkövetőt alapesetben egy évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegeti. Emelett a bíróság a járművezetéstől is eltilthatja az elkövetőt.

MIT TEGYEK, HA KÖZÚTI BALESETET OKOZTAM?

KÖZÚTI BALESET ELSZENVEDÉSE ÉS KÁRTÉRÍTÉS

A közúti közlekedésben bárki, akár gépjárművel közlekedve, kerékpáron ülve, akár gyalogosként is szenvedhet balesetet. A statisztikai adatok szerint a súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetek és a halálos kimenetelű közelekedési balesetek száma az utóbbi időben némileg csökkent ugyan, de a baleseteknek a mai motorizált világunkban jelenleg is gyakori a bekövetkezése.

MIT TEGYEK, HA KÖZÚTI BALESETET SZENVEDTEM?

VEZETÉS ITTAS VAGY BÓDULT ÁLLAPOTBAN

Lassan köztudomású tényként kezelhetjük, hogy hazánkban a zéró tolerancia elve él, ami azt jelenti, hogy a gépjármű vezetője nem lehet ittas állapotban. Büntetőjogi szempontból ittas állapotban lévő személy az, akinek a szervezetében 0,50 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál nagyobb érték előidézésére alkalmas szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van szervezetében. Szintén bűncselekményt követ el az, aki a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol kivételével vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt vezet gépi meghajtású járművet.

MIT TEGYEK, HA ITTASAN VEZETTEM?

MUNKAHELYI BALESET ÉS KÁRTÉRÍTÉS

A baleset általában egy hirtelen, nem várt, nem tervezett történés, aminek negatív a hatása, és az eredménye. Balesetet szenvedhetünk a közutakon, otthonunkban, sport közben, tulajdonképpen bárhol és bármikor. Ha a baleset a munkavégzés közben, annak során vagy azzal összefüggésben következik be, akkor munkahelyi balesetről beszélünk. A munka világában bekövetkezett balesetet több jogszabály, több aspektusból kezeli. A Munka Törvénykönyve alapján fennálló felelősségi szabályok alapján a balesetet szenvedett munkavállalót teljes kártérítés illeti meg.

MIT TEGYEK, HA MUNKAHELYI BALESETET SZENVEDTEM?

TERHELTI-, SÉRTETTI KÉPVISELET A TELJES BÜNTETŐELJÁRÁSBAN

A 2018. július 1. napján hatályba lépett új bünteteőeljárási törvény (2017. évi XC. törvény) alapján „Az ügyészség és a nyomozó hatóság a tudomására jutott közvádra üldözendő bűncselekmény miatt hivatalból megindítja a büntetőeljárást.“ Az eljárási jogszabály számos garanciális alapelvet tartalmaz, ami a teljes eljárásban irányadó.

MIT TEGYEK, HA TERHELTI-, SÉRTETTI KÉPVISELETRE VAN SZÜKSÉGEM?

Egyéb szakterületeink

BÜNTETŐJOG

Terhelti-, sértetti képviselet a teljes büntetőeljárásban, büntetőjogi képviselet

KÉPVISELET PERES, ÉS NEM PERES ELJÁRÁSOKBAN

Irodánk ellátja az ügyfelek képviseletét polgári peres-, nem peres és peren kívüli eljárásokban.

CSALÁDJOG

Házassági bontóper (válóper), szülői felügyleti jog, gyermektartásdíj, kapcsolattartás, lakáshasználat, vagyonmegosztás. Peres képviselet és tanácsadás családjog területen.

TÁRSASÁGI JOG

Gazdasági társaságok alapításával, létesítő okiratok módosításával (cégmódosítás), valamint társaságok megszüntetésével kapcsolatos okiratok elkészítése és cégjogi képviselet

SZERZŐDÉSEK

Ingatlan adásvételi szerződések, örökléssel kapcsolatos, vállalkozási, és egyéb polgári, gazdasági szerződések

MUNKAJOG

Munkáltatók és munkavállalók képviselete peres és peren kívüli eljárásban.

Az Irodáról

Az Irodát dr. Sándor Bernadette 1991-ben alapította. Az Iroda az Ügyfelek igényeinek történő maximális megfelelés érdekében folyamatosan fejlődött személyi, infrastruktúrális vonalon egyaránt. A jogi környezet egyre összetettebb, így tapasztaljuk, hogy Megbízóinknak arra van igénye, hogy teljes navigálást kapjanak ügyükben.

Célunk, hogy mind magánszemélyek, mind a gazdasági élet szereplőinek jogi érintettségű problémáiban, helyzeteiben egy “egyablakos” rendszerrel tudjunk segíteni. A hozzánk beérkező Ügyfél megoldandó feladatát az adott ügy területén jártas szakember kezeli, szükség esetén külső szakértő közreműködésével. Irodánk könyvelőkkel, igazságügyi gépjármű szakértővel, igazságügyi írásszakértővel, ingatlan forgalmi szakértőkkel áll kapcsolatban.

Munkatársaink

DR. SÁNDOR BERNADETTE ügyvéd

ALAPÍTÓ PARTNER
Közlekedési szakjogász

dr. Sándor Bernadette az ügyvédi iroda megalapítása előtt ügyész volt, ügyvédi praxisát 1991. óta gyakorolja.

dr. Sándor Bernadette 2014. év óta a Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamara elnökhelyettese.

Kiemelt szakterülete: közlekedési bűncselekmények és büntetőjog

e-mail: dr.sandor.b@gmail.com

DR. ERBERLING BÁLINT ügyvéd

PARTNER

dr. Erberling Bálint 2005. évben diplomázott. 2006. évtől az irodában ügyvédjelöltként, később alkalmazott ügyvédként működött, majd 2014. évben tagként csatlakozott az ügyvédi irodához.

dr. Erberling Bálint a Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamara Oktatási Bizottságának tagja.

Kiemelt szakterülete: Közlekedési és munkabaleseti kártérítés és büntetőjog.

e-mail: erberling@gmail.com

ÜGYVÉDJELÖLTEK ÉS JOGI ELŐADÓK

DR. KOTZ ÁGNES

ügyvédjelölt

e-mail: dr.sandorka@gmail.com

KECSKÉS BALÁZS

jogi adminisztrátor

e-mail: dr.sandorkb@gmail.com

IRODAVEZETÉS ÉS IRODAI ASSZISZTENCIA

BARTUS TIBORNÉ

e-mail: dr.sandortc@gmail.com

Bejegyzések

KORMÁNYRENDELET A VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK IDEIGLENES SZIGORÍTÁSÁRÓL

2021. március 5. napján kihirdetésre került a Kormány 104/2021. (III. 5.) rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról. A rendelet alapján a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségek közül az ügyvédi irodák továbbra is nyitva tarthatnak, azaz az ügyvédi szolgáltatás igénybevételére a szigorított védelem időszaka alatt is lehetőség van. 

0
Bővebben
Kapcsolat

DR. SÁNDOR BERNADETTE ÜGYVÉDI IRODA

Cím: H-2510 Dorog, Bécsi út 76.
Posta: 2511 Dorog, Pf.: 133.
Tel.: +36-33-431-758
iroda@kozlekedesiugyvedek.hu

 

Ezt a honlapot a Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett dr. Sándor Bernadette Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.

Adatkezelési Tájékoztató

Jogszabályi kötelezettség alapján tájékoztatjuk, hogy a Panasztörvény szerinti bejelentéseket a MÜK rendszerén keresztül tehetik meg: www.muk.hu