Bejegyzések

MIT TEGYEK, HA KÖZÚTI BALESETET SZENVEDTEM?

Ha Ön épp ezt a kérdést fogalmazta meg magában, akkor lehet, hogy egy közlekedési balesetet szenvedett el a napokban. A testi épség a legfontosabb, így egy baleset után az első és legfontosabb a testi felépülés, a gyógyulás. Azt azonban nem mindenki tudja, hogy a közúti közlekedési balesetet elszenvedő személy a kártérítési szabályok alapján az őt ért vagyoni és nem vagyoni károkat a kárt okozó gápjármű kötelező gépjármű felelősségbiztosításának terhére érvényesítheti, illetve kára megtérítéséért adott esetben a Magyar Biztosítók Szövetsége áll helyt. A kértérítés célja, hogy az elszenvedett kárt reparálja. A kár egy közlekedési balesetben elsődlegesen a testi épségben áll be, emellett a károsult vagyonában is kár keletkezik. Gondoljunk csak a sérült – akár totálkáros – járműre, a sérült, megrongálódott tárgyakra, a baleset miatti szükségszerű kiadásokra, az orvosi kezelések költségére, a közlekedési baleset miatt bekövetkezett többletkiadásokra, az elmaradt jövedelemre és még sorolhatnánk. A sérülésnek lehetnek a jövőre nézve visszamaradó negatív hatásai, amit a sérelemdíj (korbban nem vagyoni kártérítés) hivatott ellensúlyozni. A 2014. március 15. napján hatályba lépett Polgári Törvényköny szabályai szerint, akit személyiségi jogában megsértenek, sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért. A sérelemdíj a korábban “nem vagyoni kárként” ismert kategóra helyébe lépő új jogintézmény. Egy közlekedési baleset során a károsultnak a testi épség és az egészséghez való joga sérül, ez alapozza meg tehát a sérelemdíj iránti igényét. Amennyiben a baleset halált okoz, úgy a kár a balesetben elhunyt hozzátartozóit éri, azt nevezzük hozzátartozói kárnak. Ilyen esetben a hozzátartozók érvényesíthetnek kárigényt a biztosító előtt.

Ügyvédi irodánk személyes konzultáció keretében megvizsgálja az Ön (vagy hozzátartozója) közlekedési balesetét, és az Önnel folytatott részletes, a károkat feltáró beszélgetés után kialakítja a jogosan járó kár összegszerűségére vonatkozó álláspontját. Ügyvédi irodánk felvilágosítja Önt az eljárásról és ellátja az Ön sértetti képvisetetét a büntetőeljárásban, valamint a peren kívüli kárrendezési eljárásban képviseli Önt a Biztosító előtt. Amennyiben a peren kívüli kártérítési eljárásban a biztosítóval nem jön létre megállapodás a kártérítésről, úgy irodánk a polgári peres eljárásban a bíróság előtt is képviseli Önt. Sok esetben a baleset bekövetkeztétől számított egy év után lehet állást foglalni abban, hogy orvosszakértői szempontból mi a végállapot, ami a sérelemdíj iránti igény összegszerűségénél bír jelentőséggel. Ilyen esetben a peren kívüli kártérítési eljárás tehát folyik, majd a végállapot ismeretében lehet a kárügyet egyezséggel lezárni.

Kapcsolat

DR. SÁNDOR BERNADETTE ÜGYVÉDI IRODA

Cím: H-2510 Dorog, Bécsi út 76.
Posta: 2511 Dorog, Pf.: 133.
Tel.: +36-33-431-758
iroda@kozlekedesiugyvedek.hu

 

Ezt a honlapot a Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett dr. Sándor Bernadette Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.

Adatkezelési Tájékoztató

Jogszabályi kötelezettség alapján tájékoztatjuk, hogy a Panasztörvény szerinti bejelentéseket a MÜK rendszerén keresztül tehetik meg: www.muk.hu