Bejegyzések

MIT TEGYEK, HA MUNKAHELYI BALESETET SZENVEDTEM?

Ha bekövetkezett a baleset és a személyi sérülés, akkor az első és legfontosabb, hogy szakszerű orvosi segítséget kapjon a munkavállaló. Jogi szempontból pedig az a legfontosabb, hogy a belesetről készüljön jegyzőkönyv. A Munka Törvénykönyve a munkáltató kártérítési felelősségi szabályainál kimondja, hogy a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárt. Ez a szabály szigorú felelősségi konstrukciót állít fel és a munkálató csak akkor mentesülhet a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a) a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje vagy a kárt elhárítsa, vagy b) a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. Az új Ptk. hatályba lépésével és a sérelemdíj bevezetésével a Munka Törvénykönyve is módosult. Ez azt jelenti, hogy a személyiségi jogok védelmére vonatkozó Ptk. szabályokat kell alkalmazni a Munka Törvénykönyvében foglalt szabályok figyelembe vételével. Kijelenthető, hogy a munkahelyi balesetre vonatkozó kártérítési rendszer összetett, mivel a Ptk. mellett a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat is figyelembe kell venni.

Egy munkahelyi baleset bekövetkeztekor még nem látható teljeskörűen és tisztán, hogy pontosan milyen kára származik majd a munkahelyi balesetben sérült munkavállalónak. Amennyiben a baleset miatt műtéti beavatkozás történik, nem lehet tudni, hogy a károsult munkavállalónál bekövetkezik-e munkaképesség csökkenés, és ha igen az milyen mértékű lesz. Az első és legfontosabb ilyen esetben az, hogy az orvosi kezelés és a lábadozás sikeres legyen.

Munkahelyi baleset esetén a károsultat a társadalombiztosítás alapján járó ellátások mellett a Munka Törvénykönyvének fenti szabályai alapján teljes kártérítés illeti. A kártérítési igény címzettje minden esetben a munkáltató.

Ügyvédi irodánk személyes konzultáció keretében megvizsgálja az Ön munkahelyi balesetét, és az Önnel folytatott részletes, a károkat feltáró beszélgetés után kialakítja az Önnek jogosan járó kár összegszerűségére vonatkozó álláspontját. Ezzel egyidőben tájékoztatjuk Önt a felelősségi szabályokról és megkezdjük az Ön képvisetetének ellátását a peren kívüli kárrendezési eljárásban. Amennyiben a munkáltatóval nem jön létre peren kívül kívüli egyezség a kár megtérítéséről, úgy irodánk a peres eljárásban a bíróság előtt átja el az Ön képviseletét. Fontos tudni azt is, hogy sok esetben a baleset bekövetkeztétől számított egy év után lehet állást foglalni abban, hogy orvosi szempontból mi a végállapot, tehát bekövetkezett-e munkaképesség csökkenés. Ez a sérelemdíj szempontjából fontos tényező, addig tehát, amíg nem tisztázott pontosan, hogy mi a végállapot, addig az ügy – általában – nem zárható le. Egyre több esetben tapasztaljuk, hogy a munkáltató rendelkezik felelősségbiztosítással, így a tényállás biztosító általi tisztázása és a kárigény megvizsgálása után három fél által aláírt megállapodással zárható le a kárügy.

Kapcsolat

DR. SÁNDOR BERNADETTE ÜGYVÉDI IRODA

Cím: H-2510 Dorog, Bécsi út 76.
Posta: 2511 Dorog, Pf.: 133.
Tel.: +36-33-431-758
iroda@kozlekedesiugyvedek.hu

 

Ezt a honlapot a Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett dr. Sándor Bernadette Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.

Adatkezelési Tájékoztató

Jogszabályi kötelezettség alapján tájékoztatjuk, hogy a Panasztörvény szerinti bejelentéseket a MÜK rendszerén keresztül tehetik meg: www.muk.hu