Bejegyzések

KÉPVISELET PERES, ÉS NEM PERES ELJÁRÁSOKBAN

Irodánk ellátja az ügyfelek képviseletét polgári peres-, nem peres és peren kívüli eljárásokban.

JOGI KÉPVISELET PERES, ÉS NEM PERES ELJÁRÁSOKBAN

Irodánk ellátja az ügyfelek képviseletét polgári peres-, nem peres és peren kívüli eljárásokban. Ha adott jogvitát a felek egymás között nem tudják megfelelően rendezni, az igényüket választásuk szerint peres és nem peres eljárás keretében érvényesíthetik. A jogvita fennállása esetén elsődlegesen az adott probléma peren kívüli megoldása az indokolt. Ez lehet peren kívüli egyeztetés, írásos megkeresés, alternatív vitarendezés (pl.: mediáció) igénybevétele. Tapasztaljuk, hogy a legtöbb esetben már ezekkel a technikákkal is orvosolható a felek jogviszonyában beállt (vagy annak látszó) megakadás.

A peres (vagy nem peres) eljárás megindítása komoly döntés, a döntés meghozatalához az adott jogi probléma kielemzése indololt. Ugyanez a helyzet akkor, amikor már alperesi (tehát nem kívánt) státuszban kell döntést hozni arról, hogy a felperesi igényt mennyire és meddig indokolt vitatni. A peres eljárás tehát csak egy végső megoldás, sok esetben a felek közötti vita már peren kívül is költséghatékonyan kezelhető.

A polgári peres eljárást a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szabályozza. Az eljárásjogi törvény 2018. január 1. napjától hatályos.

Kapcsolat

DR. SÁNDOR BERNADETTE ÜGYVÉDI IRODA

Cím: H-2510 Dorog, Bécsi út 76.
Posta: 2511 Dorog, Pf.: 133.
Tel.: +36-33-431-758
iroda@kozlekedesiugyvedek.hu

 

Ezt a honlapot a Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett dr. Sándor Bernadette Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.

Adatkezelési Tájékoztató

Jogszabályi kötelezettség alapján tájékoztatjuk, hogy a Panasztörvény szerinti bejelentéseket a MÜK rendszerén keresztül tehetik meg: www.muk.hu