Bejegyzések

SZERZŐDÉSEK

Ingatlan adásvételi szerződések, örökléssel kapcsolatos, vállalkozási, és egyéb polgári, gazdasági szerződések

A szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Szerződés létrejöhet szóban, írásban és ráutaló magatartással (jognyilatkozat). Ez a főszabály. Vannak azonban olyan szerződések, amihez a jogszabály megköveteli az írásbeliséget, egyes szerződések érvényességéhez pedig az ügyvéd által ellenjegyzett okiratot.

Szerződések készítése:

  • ingatlan adásvételi szerződés
  • ingatlan ajándékozási szerződés
  • tartási, életjáradéki szerződés
  • öröklési szerződés
  • bérleti szerződés
  • vállalkozási szerződés
  • megbízási szerződés
  • kölcsönszerződés
  • egyéb megállapodások stb.

6:58. § [A szerződés] A szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.

6:59. § [Szerződési szabadság] (1) A felek szabadon köthetnek szerződést, és szabadon választhatják meg a másik szerződő felet. (2) A felek szabadon állapíthatják meg a szerződés tartalmát. A szerződéseknek a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályaitól egyező akarattal eltérhetnek, ha e törvény az eltérést nem tiltja.

6:63. § [A szerződés létrejötte és tartalma] (1) A szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. (2) A szerződés létrejöttéhez a feleknek a lényeges és a bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodása szükséges. A lényegesnek minősített kérdésben való megállapodás akkor feltétele a szerződés létrejöttének, ha a fél egyértelműen kifejezésre juttatja, hogy az adott kérdésben való megállapodás hiányában a szerződést nem kívánja megkötni.

Kapcsolat

DR. SÁNDOR BERNADETTE ÜGYVÉDI IRODA

Cím: H-2510 Dorog, Bécsi út 76.
Posta: 2511 Dorog, Pf.: 133.
Tel.: +36-33-431-758
iroda@kozlekedesiugyvedek.hu

 

Ezt a honlapot a Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett dr. Sándor Bernadette Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.

Adatkezelési Tájékoztató

Jogszabályi kötelezettség alapján tájékoztatjuk, hogy a Panasztörvény szerinti bejelentéseket a MÜK rendszerén keresztül tehetik meg: www.muk.hu